På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Trafikförsäkring ska finnas för motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda samt för andra motordrivna fordon som brukas i trafik i Sverige. De försäkringsgivare som meddelar sådana trafikförsäkringar ska betala skatt på försäkringspremien.

Trafikförsäkringspremien varierar mycket från fordon till fordon eftersom den beräknas utifrån många olika faktorer som t.ex. bilmodell, årsmodell, ägarens ålder, om fordonsägaren är man eller kvinna, boendeort och körsträcka /år. Även ev. bonus för skadefria år samt olika rabatter påverkar premien.

Trafikförsäkringsföreningen bär betalningsansvar för skador som orsakas av oförsäkrade fordon och trafikförsäkringsavgiften är avsedd att täcka dessa skadekostnader. Avgiften är också avsedd att vara ett påtryckningsmedel på fordonsägaren att teckna trafikförsäkring. 

Skatteplikt

Skatt skall betalas till staten enligt denna lag på premie för trafikförsäkring, det vill säga för försäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410), som avser risk belägen inom landet samt på trafikförsäkringsavgift, det vill säga på sådan avgift som får tas ut enligt 34 § trafikskadelagen.

Skattesats

Skatt ska erläggas med 32 procent av den intjänade premien för trafikförsäkring och med 22 procent av mottagen trafikförsäkringsavgift.

Skattskyldig

Skattskyldig för skatten är de försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring. När det gäller skatt på trafikförsäkringsavgifter är Trafikförsäkringsföreningen skattskyldig.

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i landet från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska utse en skatterepresentant som skall företräda försäkringsgivaren på det sätt som framgår av 5 kap. 4 § Skatteförfarandelag (2011:1244). Skatterepresentanten skall vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person.

Om försäkringsgivaren istället bedriver verksamhet i Sverige genom generalrepresentation, ska ett sådant ombud som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige, svara för redovisning och betalning av den skatt hänför sig till verksamheten.

Beskattningsunderlag och skattskyldighetens inträde

Underlaget för beskattning av trafikförsäkringspremie utgörs av den intjänade premien för en trafikförsäkring för en kalendermånad. Skattskyldigheten inträder vid utgången av den kalendermånad för vilken premien har tjänats in.

Underlaget för beskattning av trafikförsäkringsavgift utgörs av mottagen trafikförsäkringsavgift. Skattskyldigheten inträder när trafikförsäkringsavgiften tas emot.

Avdrag

Den som är skattskyldig för skatt på trafikförsäkringsavgift får göra avdrag för skatt på trafikförsäkringsavgift som återbetalas. För mer info, kontakta Skatteverket.

Mer information om skatten finns under Rättslig vägledning.

Kontakta oss

Lag om skatt på trafikförsäkringspremie
Skatteverket

Till toppen