På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Information till stora koncerner: Avvakta med att anmäla land-för-landrapporter

I år 2016 undertecknade Sverige och flera andra länder ett avtal om att företag med en omsättning över 750 miljoner euro ska lämna så kallade land-för-land-rapporter till skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna ska i sin tur kunna dela rapporterna med varandra. Syftet med avtalet är att minska den globala skatteflykten och bidra till rättvis konkurrens.

Regeringen har nyligen lämnat en proposition till riksdagen med förslag på att införa en skyldighet för vissa koncerner att lämna en land-för-landrapport. Enligt propositionen ska företag som omfattas av skyldigheten att lämna land-för-land-rapport underrätta Skatteverket om detta. Den första tidpunkt när underrättelser ska ha kommit in är den 30 april 2017. De första land-för-land-rapporterna ska sedan lämnas före utgången av 2017.

Land-för-landrapporter ska lämnas i elektronisk form. Underrättelser måste till en början lämnas skriftligen.

Så snart den nya lagstiftningen är beslutad av riksdagen, kommer vi att beskriva vad som gäller här på skatteverket.se. Om ni anmäler er redan nu kan ni behöva göra om anmälan när den nya lagstiftningen finns.

Bakgrund till avtalet

Den 27 januari 2016 var Sverige ett av sammanlagt 31 länder som undertecknade ett avtal om att informationsutbyte ska ske i form av land-för-land-rapporter. Avtalet innebär att Sverige blir skyldigt att ta in land-för-land-rapportering, rapporter från svenska koncerner och att utan föregående fråga dela dem med andra länder.

Sverige kommer också att ta emot land-för-land-rapporter som lämnas i ett annat land av motsvarande företag. Inom ramen för det arbete som EU bedriver ändrades också EU:s direktiv om handräckning den 25 maj 2016 (DAC4). Förändringen innebär att samtliga medlemsstater ska hämta in land-för-land-rapporter och utbyta dessa automatiskt med de EU-länder som omfattas av en inlämnad rapport.

Enligt ett förslag som tagits fram genom internationell samverkan ska koncerner med en omsättning på över 750 miljoner euro lämna land-för-land-rapporter. Rapporten ska som huvudregel lämnas av koncernens moderbolag. Den ska fungera som underlag för analys.

Förslaget om land-för-land-rapportering ställer krav på ändrad lagstiftning i Sverige eftersom det saknas stöd i de nuvarande svenska reglerna om dokumentation för internprissättning för en sådan rapport. Regeringen har nu lämnat förslag på en sådan lagstiftning. Enligt förslaget kommer koncerner med en omsättning på över 7 miljarder svenska kronor omfattas av kravet att lämna en land-för-land-rapport varje år.

Information till stora koncerner: Avvakta med att anmäla land-för-land-rapportering
Skatteverket

Till toppen