På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Debiterad preliminärskatt

Företagare ansvarar för att själva betala in sina skatter och avgifter. Skatteverket beslutar hur mycket preliminärskatt du ska betala. Ändras dina inkomster eller utgifter kan du anmäla det i e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration.

Eftersom den preliminära skatten ska betalas samma år som du har inkomsten ska betalning göras löpande under beskattningsåret. Skatteverket räknar ut ett årsbelopp för debiterad preliminärskatt som du ska betala med ett lika stort belopp varje månad på bestämda förfallodagar.

Aktuella datum och belopp bestäms för varje beskattningsår och du kan se dem på ditt beslut om debiterad preliminärskatt. Huvudregeln är att preliminärskatten ska betalas den 12:e i varje månad med något undantag. 

Om du har enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag (fysiska personer)

Du som har enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag har kalenderår som beskattningsår. Det innebär att preliminärskatten ska betalas från den 12 februari beskattningsåret till den 17 januari året efter beskattningsåret. Preliminärskatten för kalenderåret 2016 ska exempelvis betalas in varje månad från den 12 februari år 2016 till den 17 januari 2017.

Beskattningsår för ett handelsbolag som ägs av en juridisk person, till exempel ett aktiebolag motsvarar aktiebolagets räkenskapsår.

Aktiebolag m.fl. (juridiska personer) 

För juridiska personer, till exempel aktiebolag, är räkenskapsår alltid lika med beskattningsår. Det innebär att preliminärskatten ska betalas in löpande varje månad.

Så beräknas preliminärskatten

Skatteverkets beslut om hur mycket preliminärskatt du ska betala baseras på alla dina inkomster, till exempel beräknade resultat, tjänste- och kapitalinkomster och eventuella fastigheter som du äger.

Din preliminärskatt grundas normalt antingen på:

  • uppgifter som du lämnat via www.verksamt.se (gäller nya företag) eller
  • uppgifter som du lämnat till Skatteverket i en preliminär inkomstdeklaration eller
  • en schablonberäkning (om du inte lämnat någon preliminär inkomstdeklaration).

I normalfallet beräknas schablondebiteringen till 110 procent av den slutliga skatten. Om den slutliga skatten understiger den debiterade preliminära skatten beräknas schablondebiteringen till 105 procent av den slutliga skatten. För handelsbolag beräknas schablondebiteringen till det belopp som motsvarar den slutliga skatten. Schablonberäkningen får aldrig understiga den senast debiterade preliminära skatten.

Detta kan innebära att den schablonberäknade preliminära skatten blir för hög eller för låg i förhållande till ditt överskott. För att undvika det bör du snarast lämna in en preliminär inkomstdeklaration.

I vissa fall bör du vara särskilt uppmärksam på hur den schablonberäknade preliminära skatten beräknats. I exemplet nedan kan den vara för hög eller för låg:

  • om du haft tillfälliga kapitalinkomster så som försäljningar av värdepapper och fastigheter
  • om du har ett nystartat företag som är under expansion vilket gör att den slutliga skatten året innan är lägre än det beräknade resultatet för innevarande år
  • om du året innan haft tjänsteinkomster som nu har upphört.

Besluten skickas ut i början av beskattningsåret.

Om du använder Mina meddelanden får du beslutet elektroniskt. Om inte, kan du gå in på www.minameddelanden.selänk till annan webbplats och öppna en e-brevlåda med hjälp av din e-legitimation. Då får du dina beslut elektroniskt i fortsättningen. Om du inte använder Mina meddelanden får du beslutet med vanlig post.

Ändra preliminärskatten

Behöver du justera den preliminära skatten kan du när som helst under året lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Det gör du enklast via e-tjänsten för Preliminär inkomstdeklaration.

När Skatteverket räknat ut den nya skatten får du ett nytt beslut där det står hur mycket du ska betala och när.

E-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration

Hur betalas debiterad preliminärskatt?

Du kan betala med de inbetalningskort du fått eller via internet. Inbetalningarna ska finnas på Skatteverkets konto senast på de förfallodatum som står på beskedet. Dina inbetalningar hamnar på ditt skattekonto. Kom ihåg att ange referensnummer OCR, när du betalar via internet.

Så gör du för att få fram ditt referensnummer (OCR) 

Debiterad preliminärskatt
Skatteverket

Till toppen