På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

SA-skatt

Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt ha särskild A-skatt (SA-skatt), så att du själv betalar in skatt och egenavgifter på din del av vinsten i handelsbolaget. Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha A-skatt.

Oavsett om du har A- eller F-skatt ska skatten du betalar in löpande under året så långt som möjligt överensstämma med din beräknade slutliga skatt. Man kan inte själv välja att betala in skatten i efterhand.

Vem har SA-skatt?

Den som har en A-skattsedel kan även få en debiterad A-skatt, så kallad särskild A-skatt, enligt särskilt beslut av Skatteverket. Om man då har en arbetsgivare så gör denne skatteavdrag som vanligt vid löneutbetalning, men man betalar dessutom själv in den skatt som inte täcks av skatteavdragen. SA-skatt är vanligast i följande fall.

Delägare i handelsbolag eller kommanditbolag betalar skatt och egenavgifter på sin andel av bolagets vinst via SA-skatt.

Du som bedriver enskild näringsverksamhet eller företag som inte ansökt om eller kan få F-skattsedel, eller som fått den återkallad.

Personer som ska betala skatt för fastigheter, kapitalinkomster eller annat som inte täcks av de skatteavdrag som arbetsgivare, pensionsutbetalare och kreditinstitut gör.

Den som har en utländsk arbetsgivare utan fast driftsställe i Sverige och som själv ska betala in skatt och socialavgifter i Sverige.

Hur betalas SA-skatt?

Du får ett besked om hur mycket SA-skatt du ska betala för hela året och inbetalning görs sedan varje månad med lika stora belopp. Du kan betala med de inbetalningskort du fått, via automatisk överföring från banken eller via Internet. Inbetalningarna ska finnas på Skatteverkets konto senast på de förfallodagar som framgår av beskedet. Dina inbetalningar hamnar på ditt skattekonto. SA-skatten är preliminär, och den stäms sedan av mot den slutliga skatt som beräknas när du lämnat din inkomstdeklaration efter året.

Handelsbolag

Ett handelsbolag eller kommanditbolag betalar ingen skatt på vinsten, utan det gör du som delägare normalt via en debiterad SA-skatt. Tänk på att dina uttag ur handelsbolaget inte är avdragsgilla i bolaget när du beräknar kostnaderna. Skatten beräknas på samma sätt som F-skatten (se F- och FA-skatt). Momsen redovisas alltid i momsdeklaration av handelsbolaget och påverkar därför inte SA-skatten för delägarna.

Exempel handelsbolag
UträkningBelopp
Beräknade intäkter i handelsbolaget(exkl. moms) 600 000 kr
Beräknade kostnader i handelsbolaget (exkl. moms) -200 000 kr
Beräknad vinst i handelsbolaget: 400 000 kr
Din andel av vinsten: 200 000 kr
Schablonavdrag för egenavgifter på 25 % 50 000 kr
Ditt överskott 150 000 kr
Ditt överskott utgör tillsammans med dina övriga uppgifter i den preliminära inkomstdeklarationen underlag för din SA-skatt.  Om din andel av handelsbolagets vinst är 200 000 kr blir ditt överskott 150 000 kr, vilket medför skatter och egenavgifter på ca 91 000 kr. Även ett handelsbolag kan ha en debiterad F-skatt (eller SA-skatt), om bolaget t.ex. ska betala fastighetsskatt eller särskild löneskatt på pensionskostnader. Bolaget lämnar dessa uppgifter i sin skatte- och avgiftsanmälan.
Skatteverket

Till toppen