På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Reklamskatt – idrottsföreningar

Reklamskatt betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklam kan offentliggöras på många sätt. Förutom genom annonser, kan reklam visas genom till exempel affischering, genom skyltar på fastigheter eller fordon, på idrottskläder och andra liknande sätt. Till offentliggörande räknas också högtalarreklam på offentliga platser.

Skattesatsen är 8 procent utom på annonser i periodiska publikationer som inte är annonsblad, katalog eller program, där den är 3 procent. Skatten beräknas i princip på ersättningen för den skattepliktiga prestationen. Skattskyldiga är de som offentliggör reklamen eller annonserna. Skyldighet att deklarera och betala skatt (redovisningsskyldighet) uppkommer när den reklamskattepliktiga omsättningen överstiger 20 000 kronor eller, för vissa periodiska tidningar, 60000 kronor under ett beskattningsår. Reklamskatten handläggs vid Storföretagsregionen, Ludvikakontoret. Registrering sker på blanketten Registreringsanmälan reklamskatt (SKV 5339) senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas.

Av fakturan till reklamköparen ska det framgå hur stor reklamskatten är. På fakturan ska också de olika delarna i sponsoravtalet specificeras, så att det framgår vilka av delarna som omfattas av reklamskatt.

Om betalning av reklam sker genom byte av varor och tjänster (barteravtal) ska det tas med i den löpande bokföringen till marknadsvärdet inklusive moms. Det kan även vara fråga om subventioner, rabatter etc. Det är viktigt att fakturering sker åt båda håll i samband med barteravtal. Den som sålt reklamen ska ta upp intäkten av reklamförsäljningen och redovisa reklamskatt på de delar som avser offentliggörande av skattepliktig reklam. Köparen av reklamen som betalar med varor och/eller tjänster ska fakturera överlåtelsen och redovisa detta som en intäkt. Om parterna är skyldiga att betala moms ska bedömas för varje part för sig. Vid barteravtal är det alltså två transaktioner där varje part redovisar sin del fullt ut.

Läs mer om reklamskatt på webbplatsen samt i broschyren Reklamskatt (SKV 500).

Reklamskatt - idrottsföreningar
Skatteverket

Till toppen