På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning som du som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter.

Vad är en kostnadsersättning?

Kostnadsersättning är en särskild ersättning vid sidan av lönen, för vissa kostnader som din anställde har haft i arbetet.

Exempel på skattefri kostnadsersättning som inte är under­lag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter är trakta­menten och bilersättning i tjänsten, om de inte över­stiger schablonbeloppen det vill säga beloppsgränsen för när en kostnadsersättning är skattefri.

Om du betalar ut traktamente och kostnadsersättning som överstiger schablonbeloppen är det den överskjutande delen som ska hanteras som lön och du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivargifter på den delen.

Traktamente kan under vissa förutsättningar betalas ut skattefritt

För att traktamente ska kunna betalas ut skattefritt behöver följande tre förutsättningar vara uppfyllda:

  • den anställde gör en tjänsteresa med övernattning som ligger mer än 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten och bostaden,
  • det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppen för traktamente som gäller vid inrikes respektive utrikes resa,
  • du som arbetsgivare har ett underlag, exempelvis en reseräkning, som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

Din möjlighet att betala ut kostnadsersättningar utan skatteavdrag anknyter till din anställdas avdragsrätt.

Bilersättning

När anställda gör tjänsteresor med egen bil kan du som arbetsgivare betala ut skattefri bilersättning med 18:50 kronor per mil.

Du kan skattefritt ersätta den som rest i tjänsten med allmänna färdmedel, så som kollektiv trafik, för dennes verkliga kostnad.

Om den anställde har förmånsbil och betalar allt drivmedel själv kan du som arbetsgivare betala ut skattefri bilersättning för tjänsteresor. Den skattefria bilersättningen är 6:50 kronor per mil för dieselolja och 9:50 kronor per mil för annat drivmedel.

Om du betalar ut högre ersättning ska du hantera den överskjutande delen som lön och betala arbetsgivaravgifter samt göra skatteavdrag på den delen.

Göra en reseräkning

Nedanstående uppgifter kan framgå av en reseräkning. För att du ska kunna avgöra om du kan betala ut skatte­fri ersättning måste du ha denna information.

  • Vem som har rest, namn, personnummer och bostadsadress
  • Arbetsorten med adress
  • Tidpunkter för när resan påbörjades och avslutades, datum och klockslag
  • Anledning till tjänsteresan
  • Vid milersättning för egen bil ska antal körda kilo­meter framgå
  • Fri kost

Du kan också via en körjournal från din anställda få de uppgifter som behövs för utbetalning av vissa kostnadsersättningar

Vilka är schablonbeloppen för skattefritt traktamente?

I tabellen nedan ser du vilka schablonbelopp som gäller beroende på tjänsteresans längd samt om resan görs inom eller utanför Sverige.

Vid tjänsteresa

I Sverige inkomståret 2016

Utomlands inkomståret 2016

Vid tjänsteresa Hel dagmaxbelopp

220 kr

Ett helt normalbelopp

Vid tjänsteresa Halv dag

110 kr

Ett halvt normalbelopp

Vid tjänsteresa Efter tre månader

154 kr per hel dag

70 procent av normalbeloppet per hel dag

Vid tjänsteresa Efter två år

110 kr per hel dag

Ett halvt normalbelopp per hel dag

Nattschablon

110 kr

Ett halvt normalbelopp

 

Schablonbelopp per land vid utlandstraktamente

Hel dag – resan påbörjas före klockan 12.00 avresedag och avslutas hemkomstdagen efter klockan 19.00.

Halv dag – resan påbörjas klockan 12.00 eller senare avresedagen och avslutas hemkomstdagen klockan 19.00 eller tidigare.

Nattschablon – resan pågår mellan klockan 24.00 och 06.00.

Lägre traktamente om du som arbetsgivare betalar måltider för dina anställda under tjänsteresa

Om du som arbetsgivare betalar din anställdes måltider under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet minskas, eftersom den anställde då inte haft ökade kostnader för måltider. Det kan också bli aktuellt att förmånsbeskatta kosten.

När ska jag minska traktamentet och förmånsbeskatta kosten?

Reglerna om vad som gäller i olika fall när den anställde får kost under tjänsteresa kan sammanfattas enligt följande:

 Minskning av traktamenteFörmånsbeskattning
Fri kost under tjänsteresa huvudregelJaJa
Hotellfrukost som ingår obligatoriskt i rumsprisetJaNej
Kost på allmänna transportmedel som ingår obligatoriskt i prisetNejNej
Extern representationJaNej
Intern representationJaNej

Med hur mycket ska jag minska traktamentet?

Minskning bör ske med:

 Helt max.bel.70 % av max.bel.Halvt max.bel.30% av max.bel.
Schablonavdrag för ökade utgifter för måltider och diverse småutgifter220 kr154 kr110 kr66 kr*
Frukost, lunch och middag198 kr139 kr99 kr59 kr
Lunch och middag154 kr108 kr77 kr46 kr
Lunch/middag77 kr54 kr39 kr23 kr
Frukost44 kr31 kr22 kr13 kr

* 30 procent av maximibeloppet avser personer som inte fått traktamente och som gör avdrag för tjänsteresa som varat längre än tre månader och personer som gör avdrag för dubbel bosättning.

Vad är schablonvärdet för kostförmån?

Om du bekostar den anställdes måltider och den anställde får en skattepliktig förmån värderas kostförmånen enligt schablon till 90 kr för lunch respektive middag och till 45 kr för frukost för inkomståret 2017. Däremot sker ingen förmånsbeskattning för hotellfrukost och kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för övernattning eller transport.

» Läs mer om kostförmån

Hur redovisas skattefritt traktamente på kontrolluppgiften?

Bil- och traktamentsersättningar upp till skattefria schablonbelopp redovisar du endast med kryss i ruta 050–052. 

Traktamente (för arbetsgivare)
Skatteverket

Till toppen