På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Skatteavdrag

Här kan du lära dig mer om skatteavdrag och vilket underlag du behöver för att fylla i din arbetsgivardeklaration.

Vad är skatteavdrag?

Skatteavdrag ska du göra när du betalar ut kontant ersättning för arbete till en betalningsmottagare med A-skatt. Skatteavdraget utgör en preliminär inkomstskatt som du betalar in till Skatteverket för dina anställda eller andra arbetstagare.

För att din anställda ska kunna kontrollera att det skatteavdrag du gjort är korrekt ska du lämna en uppgift om skatteavdraget vid varje löneutbetalning. Du ska även lämna en kontrolluppgift vid årets slut som visar det totala skatteavdraget för året. Kontrolluppgiften ska skickas både till din anställda och till Skatteverket. Det är viktigt att skatteavdraget beräknas så korrekt som möjligt då skillnader mellan det gjorda skatteavdraget och den slutliga skatten kan resultera i en skatteskuld för din anställda.

Så fyller du i Avdragen skatt att deklarera 

Här kan du läsa vilket underlag du behöver för att fylla i fälten kopplade till skatteavdrag i arbetsgivardeklarationen.

Tips!

Om du vill läsa om vilka steg du behöver gå igenom innan du gör din arbetsgivardeklaration kan du göra det på sidan Löneutbetalning.

» Till sidan Löneutbetalning

Vill du snabbt läsa om hur du tar reda på vilken skattetabell du ska utgå ifrån och hur du räknar ut skatteavdraget kan du gå till sidan Räkna ut arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.

» Till sidan Räkna ut arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

Redovisas i fält 81

Här fyller du i summan av bruttolön och förmåner som du har beräknat skatteavdraget på.  

Bruttolön är summan av ersättning för arbete. I bruttolönen ingår till exempel månadslön, timlön, sjuklön, semesterlön, övertidsersättning och skattepliktiga kostnadsersättningar.

» Läs mer om bruttolön

Förmåner är en skattepliktig ersättning som inte är kontanter, som en anställd får från sin arbetsgivare. Vissa förmåner är dock undantagna från beskattning.

» Läs mer om förmåner

Redovisas i fält 82

Här fyller du i den sammanlagda avdragna skatten som du har beräknat på bruttolönen och förmånerna.

Tips!

Det är ofta samma summa i fält 53 som i fält 81, om underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag är detsamma. Sedan måste du summera skatteavdraget för dina anställda vid löneutbetalningen och fylla i fält 82. I e-tjänsten förs dessa summor automatiskt vidare till fälten 87 och 88.

Beloppet i fält 81 får inte vara lägre än beloppet i fält 82.

Redovisas i fält 83 och 84

Här fyller du i underlag för pension, livränta och försäkringsersättning inkl. SINK och avdragen skatt. Dessa fält fylls i av Pensionsinstitut, försäkringsföretag, arbetslöshetskassor med flera, i underlaget för preliminär skatt eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på pension, livränta, försäkringsersättning eller studiestöd. Fyll i avdragen skatt på dessa ersättningar i fält 84.

Arbetsgivare som betalar ut pension till tidigare anställda och som redovisat pensionen i ruta 30 på den vanliga lönekontrolluppgiften (KU 10) ska i stället använda rutorna 81 och 82.

Redovisa i fält 85 och 86

Näringsidkare, kapitalförvaltande företag, banker och kreditinstitut ska göra skatteavdrag på ränta och utdelning. Fyll i underlaget (räntan, utdelningen) i ruta 85. Fyll i avdragen skatt på ränta och utdelning i ruta 86.

Skatteverket

Till toppen