Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Redovisa och betala moms

Du redovisar din moms i en momsdeklaration. Du måste lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om du inte har någon moms att redovisa.

Du ska redovisa din moms en gång per månad, en gång per kvartal eller en gång per år. Hur ofta du ska redovisa styrs av vilken redovisningsperiod du har.

Redovisningsperioder

Beskattningsunderlag per år Redovisningsperiod Alternativ
Högst 1 miljon kr Beskattningsår En gång per kvartal (kalenderkvartal) eller en gång per månad (kalendermånad)
Högst 40 miljoner kr Kalenderkvartal En gång per kalendermånad
Över 40 miljoner kr Kalendermånad Inget alternativ

Om du begär det ska Skatteverket besluta att redovisningsperioden ska vara en kalendermånad i stället för kalenderkvartal. Om redovisningsperioden ska vara ett beskattningsår kan du begära att få redovisa momsen en gång per kalendermånad eller en gång per kalenderkvartal.

Redovisning och betalning av moms

Redovisning av moms ska göras i en momsdeklaration. Möjligheten att redovisa momsen i inkomstdeklarationen har numera upphört.

Redovisningsperiod beskattningsår

Om du har beskattningsår som redovisningsperiod gäller som huvudregel att momsdeklarationen och betalningen ska vara inne hos Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperioden (eller den 27, när deklarationen ska lämnas i december).

Enskilda näringsidkare och dödsbon

Du som är enskild näringsidkare och har beskattningsår som redovisningsperiod ska lämna momsdeklaration senast den 12 maj. Samma datum gäller för dödsbo. Se tabellen:

Räkenskapsår (bokslutsdatum inom parentes) Inkomstdeklarationen lämnas Momsdeklarationen lämnas
     
Januari–december (31/12) 5 maj eller 16 juni (byråanstånd) 12 maj eller 26 juni (byråanstånd)

Ska du redovisa handel med varor och tjänster med andra EU-länder ska du dock redovisa enligt huvudregeln ovan.

Juridiska personer

Juridiska personer, med undantag för dödsbon och handelsbolag, som har beskattningsår som redovisningsperiod, ska lämna moms deklaration enligt följande uppställning:

Räkenskapsår (bokslutsdatum inom parentes) Inkomstdeklarationen lämnas Momsdeklarationen lämnas
     
Februari–januari (31/1) 1 november (papper) eller 1 december (elektroniskt) 12 november (papper) eller 12 december (elektroniskt)
Mars–februari (28/2 eller 29/2)    
April–mars (31/3)    
Maj–april (30/4)    
     
Juni–maj (31/5) 15 december (papper) eller 15 januari (elektroniskt) 27 december (papper) eller 17 januari (elektroniskt)
Juli–juni (30/6)    
     
Augusti–juli (31/7) 1 mars (papper) eller 1 april (elektroniskt) 12 mars (papper) eller 12 april (elektroniskt)
September–augusti (31/8)    
     
Oktober–september (30/9) 1 juli (papper) eller 1 augusti (elektroniskt) 12 juli (papper) eller 17 augusti (elektroniskt)
November–oktober (31/10)    
December–november (30/11)    
Januari–december (31/12)    

Juridiska personer som ska redovisa handel med varor och tjänster med andra EU-länder ska dock redovisa enligt huvudregeln ovan.

Redovisningsperiod kalenderkvartal eller kalendermånad

Om du har kalenderkvartal eller kalendermånad som redovisningsperiod ska momsdeklarationen och betalningen vara inne hos Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden. I januari och augusti ska deklaration och betalning ha kommit till Skatteverket den 17.

Företag som har beskattningsunderlag över 40 miljoner ska ha inkommit med momsdeklaration och betalning till Skatteverket den 26 i månaden efter redovisningsperiodens utgång. I december ska momsdeklaration och betalning ha kommit till Skatteverket den 27.

Obs! Du måste lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om du inte har någon moms att redovisa. Du skriver då 0 i ruta 49 Moms att betala eller få tillbaka. Annars kan du bli skönsbeskattad och skyldig att betala förseningsavgift.

Hur ska jag betala?

Betalar gör du via Internet eller med de förtryckta inbetalningskort du fått tillsammans med momsdeklarationen. Senaste betalningsdatum samt bankgiro- och OCR-nummer står på momsdeklarationen.

Om moms

Vad är det för skillnad mellan ingående och utgående moms? Hur ska jag redovisa momsen? (6:27 min)

Redovisa och betala moms
Skatteverket

Till toppen