Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Regler för fåmansföretag

Här kan du läsa om de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga beskattningsreglerna för dig som är delägare i fåmansföretag. Vi beskriver vad som gäller i beskattningshänseende när du antingen får utdelning på dina kvalificerade aktier i ditt fåmansföretag eller säljer aktierna. Beloppen och procentsatserna ändras varje år.

Beskrivning är inte heltäckande utan ger bara en överblick. En utförlig beskrivning får du i broschyren Skatteregler för delägare i fåmansföretag. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Regler för fåmansföretag - inkomståret 2012
Skatteverket

Till toppen