Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Momsbroschyren

SKV 552

Ladda ner

Utgåva 22, utgiven i mars 2014. Antal sidor: 40

Information

Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen är översiktlig och ska inte betraktas som lagtext i ämnet. Broschyren tar upp frågor som de flesta företagare kan komma i kontakt med.

Obs! Ändring har skett på sidan 20 i förhållande till den tryckta versionen.

2013

Från och med den 1 januari 2013 gäller vissa nya regler på momsområdet.

Momsbroschyren
Skatteverket

Till toppen