Skatteverket | Alla nyheter http://skatteverket.se/funktioner/rss/allanyheternotiserpressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017640.html Skatteverkets nyheter, notiser och pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 4.2.0.3 Wed, 15 Feb 2017 07:00:00 +0100 63 miljoner kontrolluppgifter inför deklarationen Arbetsgivare, banker, bostadsrättsföreningar med flera har nu skickat in cirka 63 miljoner kontrolluppgifter till Skatteverket inför årets deklaration. Skatteverket uppmanar alla att kontrollera sina uppgifter. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/63miljonerkontrolluppgifterinfordeklarationen.5.57cadbbd15a3688ff44fd4.html Tue, 14 Feb 2017 10:30:00 +0100 Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2017 I årets kontroller ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personalliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar också den digitala ekonomin samt skattefusk i samband med grov ekonomisk brottslighet och vid utlandstransaktioner. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/skatteverketsinsatsermotfelochfusk2017.5.57cadbbd15a3688ff44909.html Fri, 10 Feb 2017 09:48:11 +0100 Seminarium om Skatteverkets insatser mot fel och fusk Välkommen till Skatteverkets seminarium för journalister om myndighetens större kontrollinsatser under 2017. Vi berättar om vilka områden och branscher som ligger i fokus för Skatteverkets granskningar under året. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/seminariumomskatteverketsinsatsermotfelochfusk.5.5bfa9a3015a27229670d.html Wed, 08 Feb 2017 07:00:00 +0100 Gör en extra inbetalning och undvik ränta på kvarskatten Den som räknar med att få kvarskatt på mer än 30 000 kronor och inte vill betala ränta på beloppet ska göra en fyllnadsinbetalning som ska vara inne senast den 13 februari. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/gorenextrainbetalningochundvikrantapakvarskatten.5.5c1163881590be297b51ef0c.html Tue, 07 Feb 2017 07:00:00 +0100 Många byggarbetsplatser slarvar med personalliggare Förra året gjorde Skatteverket 12 094 kontroller på olika byggarbetsplatser för att se om de följer lagen om personalliggare. Skatteverket har hittat många fel och brister. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/mangabyggarbetsplatserslarvarmedpersonalliggare.5.5c1163881590be297b51c1d6.html Wed, 01 Feb 2017 10:20:51 +0100 Skatteverket förlänger sista dag för att begära utbetalning för rot och rut till den 2 februari På grund av tekniska problem med e-tjänsten Rot och rut – företag har Skatteverket beslutat att förlänga ansökningstiden till den 2 februari 2017. http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/skatteverketforlangersistadagforattbegarautbetalningforrotochruttillden2februari.5.5c1163881590be297b51a8d0.html Tue, 31 Jan 2017 12:48:37 +0100 Statistik över skatter i Sverige för år 2015 Nu är det klart hur mycket skatt som betalades för beskattningsåret 2015. 1 792 miljarder kronor bidrog privatpersoner, företag och organisationer med till den gemensamma välfärden det året, visar en ny sammanställning från Skatteverket. http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/statistikoverskatterisverigeforar2015.5.5c1163881590be297b51a0a6.html Tue, 31 Jan 2017 10:00:14 +0100 Statistik om skatter finns nu lätt tillgängligt på webben Nu är det klart hur mycket skatt som betalades för beskattningsåret 2015. 1 792 miljarder kronor bidrog privatpersoner, företag och organisationer med till den gemensamma välfärden det året, visar en ny sammanställning från Skatteverket. Från och med i år publiceras skattestatistik direkt på skatteverket.se vilket gör det lättare att söka fram intressanta statistiska uppgifter. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/statistikomskatterfinnsnulatttillgangligtpawebben.5.5c1163881590be297b519e6a.html Mon, 30 Jan 2017 11:10:46 +0100 Dags att lämna kontrolluppgifter Senast den 31 januari 2017 ska kontrolluppgifter för inkomståret 2016 ha kommit in till Skatteverket. http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2017/nyheter/dagsattlamnakontrolluppgifter.5.5c1163881590be297b5193e1.html Wed, 25 Jan 2017 07:30:00 +0100 Nytt OECD-möte om Panama-läckan det största någonsin I förra veckan träffades 30 av OECD-ländernas skattemyndigheter i Paris för att utreda skatteflykt i den så kallade Panama-läckan. Mötet innebar det största internationella utbytet av skatteinformation någonsin. I Sverige pågår ett par hundra skatteutredningar kopplade till läckan. http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/nyttoecdmoteompanamalackandetstorstanagonsin.5.5c1163881590be297b512651.html